IK BEN JUF GREET.

Ik ben de zorgjuf van de kleuterschool. Ik help kleuters die specifieke zorg nodig hebben. Daarom heb ik op regelmatige basis contact met het CLB.

Daarnaast ondersteun ik ook de kleuterjuffen. Waar is nog nood aan in de klas? Ik denk mee, doe voorstellen en ga op zoek naar materialen om in de klas te brengen. 

Verder ondersteun ik meester Luc om het beleid van onze school verder uit te stippelen. Dit doe ik samen met juf Niki, meester Kris en juf Griet.

Op vrijdag ben ik thuis: koken, wassen, plassen, helpen op de boerderij, in de tuin werken, … Groetjes!

greet.vandijck@vbssterbos.be