Veilige schoolomgeving

———–

Veilige schoolomgeving

Het brengen en afhalen van de kinderen op onze school

De kinderen mogen pas vanaf 8.15 uur op de terreinen van de school (met uitzondering van de kinderen die opvang genieten bij onze collega’s van Stekelbees).

 

Hoe komen we de school binnen?

 

Kinderen van de lagere school: ’s morgens: 08.15 uur – 08.30 uur

 • Alle kinderen groot of klein die niet begeleid zijn door hun ouders stappen met hun fiets/step aan de hand op het voetpad naar de fietsenstalling.
  Ouders die hun kinderen begeleiden maken zelf de keuze ofwel fietsen aan de juiste kant van de straat ofwel stappen met de fiets/step aan de hand op het voetpad.
 • Kinderen van de LS zetten hun boekentas onder de luifel van de LS in de voorziene rij, na belsignaal gaan ze onder de luifel van de LS staan, daar worden de rijen gemaakt.

Kleuters:  ’s morgens: 08.15 uur – 08.30 uur

 • Kleuters worden begeleid door hun ouders naar de hoofdingang. Vanaf 8.25 uur kunnen ouders hun kleuters begeleiden naar de klassen.
 • Alle kinderen groot of klein die niet begeleid zijn door hun ouders stappen met hun fiets/step aan de hand op het voetpad naar de fietsenstalling.
  Ouders die hun kinderen begeleiden maken zelf de keuze ofwel fietsen aan de juiste kant van de straat ofwel stappen met de fiets/step aan de hand op het voetpad.

 

 

Rijen na school?

 

RIJEN NA SCHOOL: ’s middags & ’s avonds voor alle kinderen

 • Kinderen die zelfstandig naar huis gaan (enkel kinderen van de lagere school) zowel te voet als met de fiets als met de step maken de rijen aan de sporthal. De fietspoolgroepen staan vooraan in de rij (gegroepeerd bij ouder).
 • Kinderen van de kleuter- en lagere school die worden opgehaald staan te wachten onder de luifel aan de refter, kinderen van de kleuterschool in hun rij, kinderen van de lagere school onder de luifel tegen de muur van de kleuterschool. Na het openen van de poort aan Stekelbees door een leerkracht, mogen de ouders hun kinderen (onder de luifel) mee naar huis nemen.

 

Op deze manier hopen wij dat er geen overrompeling meer zal zijn aan het eerste poortje, de drukte wordt verdeeld. De kleuters en hun ouders zijn normaal reeds vertrokken als de rijen van de lagere school voorbij komen.

Veilige schoolomgeving

-VEILIGE SCHOOLOMGEVING =  op een verstandige manier de auto’s parkeren-

Om een veilige schoolomgeving te behouden mogen er geen auto’s geparkeerd worden aan de twee schooltoegangen, ook niet in de schoolstraat (Molenheide).  We parkeren ook niet op de parkeerplaats met het verkeersbord:

De auto’s parkeren we op de parking bij de kerk of aan het Wijkhuis.  Via het weggetje dat de Nieuwmoerse Steenweg verbindt met de Nieuwendijk brengen we de kinderen naar het zebrapad waar we onder toezicht van een gemachtigde opzichter veilig kunnen oversteken.

De volgende belangrijke afspraken gelden voor ’s middags en ’s avonds:

Alle ouders wachten aan de schoolpoorten. Zo worden de lessen niet gestoord. De poorten worden geopend door een leerkracht.

De ouders zorgen ervoor dat de kleuters goed bij hen blijven (de kleuters gaan naast hun fiets, uitgezonderd zij die een fiets met zijwieltjes hebben) en dat ze samen het zebrapad oversteken. Een gemachtigde opzichter (kleuterjuf) steekt iedereen mee over. Zij verlaat het zebrapad zodra de rijen van de lagere school er zijn. De verantwoordelijkheid over de kleuters blijft echter bij de begeleidende ouders, grootouder,…

 

 

Enkele opmerkingen:

 • Op de parking bij Dr. Denissen mag enkel geparkeerd worden door de  patiënten van Dr. Denissen en de leerkrachten. Gelieve hiermee rekening te houden a.u.b.
 • De kinderen van de lagere school houden hun boekentas zelf vast tot zij de school verlaten hebben.
 • Woensdag is er toezicht tot en met 12.20 u. De leerkracht verlaat om dat uur de speelplaats en de kinderen gaan dan onder begeleiding naar Stekelbees .

Iedereen draagt zijn of haar steentje bij tot het realiseren van deze afspraken.
We doen dit in  het belang van alle kinderen!

De politie zal ook regelmatig een oogje in het zeil houden!