Veilige schoolomgeving

Het brengen en afhalen van de kinderen op onze school

Hoe komen we de school binnen?  

Ochtend 08.15 uur – 08.30 uur

De kinderen mogen vanaf 8.15 uur op de terreinen van de school (met uitzondering van de kinderen die opvang genieten bij onze collega’s van Ferm).

-Alle kinderen die niet begeleid worden door een ouder wandelen (met de fiets of step aan de hand) op het voetpad. Alle kinderen met een fiets of step komen binnen langs de poort aan de lagere school.
-Ouders die hun kinderen begeleiden maken zelf de keuze of ze fietsen op straat of (met de fiets of step aan de hand) wandelen op het voetpad.
-Kleuters mogen door een ouder begeleid worden naar de hoofdingang. Van 8u25 tot 8u45 kunnen ouders hun kleuters naar de klas brengen.
-De kinderen van de lagere school zetten hun boekentas onder de luifel aan de lagere school in de juiste rij, na het belsignaal gaan ze rustig naar de klas.

Hoe verlaten we de school?  

Middag

-Kleuters die worden afgehaald, wachten onder de luifel aan de kleuterschool.
-Kinderen van de lagere school die worden afgehaald, wachten onder de luifel van de kleuterschool of mogen door hun ouders afgehaald worden aan de deur van het secretariaat.
-Na het openen van de poort door een leerkracht, mogen ouders hun kinderen mee naar huis nemen.

Avond en woensdagmiddag

-Alle kinderen die worden afgehaald, wachten onder de luifel van de kleuterschool. Na het openen van de poort aan de kleuterschool door een leerkracht, mogen ouders hun kinderen mee naar huis nemen. Ze verlaten de school langs de poort aan de kleuterschool, want aan de poort van de lagere school worden de fietsrijen gevormd.
-Kinderen van de lagere school die zelfstandig naar huis gaan (te voet of met de fiets of step) maken rijen aan de poort van de lagere school.

Veilige schoolomgeving

-VEILIGE SCHOOLOMGEVING =  op een verstandige manier de auto’s parkeren-

Om een veilige schoolomgeving te behouden mogen er geen auto’s geparkeerd worden aan de twee schooltoegangen, ook niet in de schoolstraat (Molenheide).  We parkeren ook niet op de parkeerplaats met het verkeersbord:

De auto’s parkeren we op de parking bij de kerk of aan het Wijkhuis.  Via het weggetje dat de Nieuwmoerse Steenweg verbindt met de Nieuwendijk brengen we de kinderen naar het zebrapad waar we onder toezicht van een gemachtigde opzichter veilig kunnen oversteken.

De volgende belangrijke afspraken gelden voor ’s middags en ’s avonds:

Alle ouders wachten aan de schoolpoorten. Zo worden de lessen niet gestoord. De poorten worden geopend door een leerkracht.

De ouders zorgen ervoor dat de kleuters goed bij hen blijven (de kleuters gaan naast hun fiets, uitgezonderd zij die een fiets met zijwieltjes hebben) en dat ze samen het zebrapad oversteken. Een gemachtigde opzichter (kleuterjuf) steekt iedereen mee over. Zij verlaat het zebrapad zodra de rijen van de lagere school er zijn. De verantwoordelijkheid over de kleuters blijft echter bij de begeleidende ouders, grootouder,…

Enkele opmerkingen:

-Op de parking bij Dr. Denissen mag enkel geparkeerd worden door de  patiënten van Dr. Denissen en de leerkrachten. Gelieve hiermee rekening te houden a.u.b.
-De kinderen van de lagere school houden hun boekentas zelf vast tot zij de school verlaten hebben.
-Woensdag is er toezicht tot en met 12.20 u. De leerkracht verlaat om dat uur de speelplaats en de kinderen gaan dan onder begeleiding naar Stekelbees .

Iedereen draagt zijn of haar steentje bij tot het realiseren van deze afspraken.
We doen dit in  het belang van alle kinderen!

De politie zal ook regelmatig een oogje in het zeil houden!