Schoolbestuur

——

Het Schoolbestuur

Het Schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school.
Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

Het Schoolbestuur van onze school is:

  • SCHOOLBESTUUR STERBOS VOOR OPVOEDING EN ONDERWIJS, V.Z.W.
  • Voorzitter : Marc Van Gils, St. Willebrordusstraat 18, 2990 Wuustwezel (Tel. : 03 669 75 34)
  • Secretariaat : Rita Vanderkimpen, Nieuwmoerse Steenweg 80, 2990 Wuustwezel (Tel. : 03 669 74 52)

Andere leden: Tinne Herremans, Annemie Van Looveren (afgevaardigde ouderraad), Nicole Van Den Bergh , Jan Vermeiren, Leo Vissers, Kris Van Looveren, Inge Van Looveren, Jan De Meester, Livarda Van der Heyden en Luc Anthonissen