Het Schoolbestuur

Het Schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school.
Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

Het Schoolbestuur van onze school is:

  • SCHOOLBESTUUR STERBOS VOOR OPVOEDING EN ONDERWIJS, V.Z.W.
  • Voorzitter : Nicole Van den Bergh
  • Secretariaat : Tinne Hermans

Andere leden:  Tom De Meyer (afgevaardigde ouderraad),  Leo Vissers, Kris Van Looveren, Inge Van Looveren, Jan De Meester, Livarda Van der Heyden en Luc Anthonissen