Financiële bijdragen voor uitstappen, sport- en culturele activiteiten

''Maximumfactuur''

De opgegeven verplichte bijdragen zijn de maxima per schooljaar per kind. Ze zullen niet de volledige kosten dekken en daarom zal de school het verschil bijpassen.
De kosten worden d.m.v. een spaarsysteem verspreid over het ganse schooljaar. Er zijn vijf schoolfacturaties.
Voor kleuters komt dit neer op € 10 per factuur.
Voor de lagere schoolkinderen verrekenen we € 19 per factuur.

We vragen de ouders om deze factuur zo spoedig mogelijk te betalen (binnen de 14 dagen), zodat onze administratie vlot kan verlopen.

Wanneer er betalingsproblemen zijn, kan u best zo spoedig mogelijk contact opnemen met de directeur, zodat we samen naar een passende oplossing kunnen zoeken.
Voor bijkomende informatie kan je steeds bij de directeur terecht.