Schoolraad

In dit participatieorgaan krijgen de personeelsleden, de ouders en de lokale gemeenschap inspraak in het dagelijks onderwijsgebeuren in de school, waarvoor het Schoolbestuur de eindverantwoordelijkheid draagt.
Voorzitter:
Secretaris: Joke Hooyberghs.
Leden: Twee leden van de ouderraad (Tanja Jesper, Liesje Van der Heyden), twee mensen van de plaatselijke bevolking (x, Lind Van Looveren), twee leerkrachten (Jacqueline Pacquée, Joke Hooyberghs) en Luc Anthonissen als adviseur.

LOC (Lokaal onderhandelingscomité)

In dit bilateraal overlegorgaan zijn een delegatie van de leerkrachten en van het Schoolbestuur vertegenwoordigd. De directeur zetelt in het LOC als adviseur.
Voorzitter : Rita Vanderkimpen, Nieuwmoerse Steenweg 80, 2990 Wuustwezel.
Secretaris :
Leden: Twee vertegenwoordigers van het schoolbestuur (, Tinne Herremans), twee vertegenwoordigers van de vakbond COV (Joke Hooyberghs, Jacqueline Pacquée ) en Luc Anthonissen als adviseur.