Schoolraad

In dit participatieorgaan krijgen de personeelsleden, de ouders en de lokale gemeenschap inspraak in het dagelijks onderwijsgebeuren in de school, waarvoor het Schoolbestuur de eindverantwoordelijkheid draagt.
Voorzitter: Lind Van Looveren
Secretaris: Joke Hooyberghs.
Leden: Twee leden van de ouderraad (Bert Paqcuée, Dieter Boden), twee mensen van de plaatselijke bevolking (Els Verbreuken, Lind Van Looveren), twee leerkrachten (Greet Van Dijck, Joke Hooyberghs) en Luc Anthonissen als adviseur.

LOC (Lokaal onderhandelingscomité)

In dit bilateraal overlegorgaan zijn een delegatie van de leerkrachten en van het Schoolbestuur vertegenwoordigd. De directeur zetelt in het LOC als adviseur.
Voorzitter : Jan De Meester
Secretaris : Joke Hooyberghs
Leden: Twee vertegenwoordigers van het schoolbestuur (Nicole Van den Bergh, Jan De Meester), twee vertegenwoordigers van de vakbond COV (Joke Hooyberghs, Greet Van Dijck ) en Luc Anthonissen als adviseur.