Loc/schoolraad

———–

Schoolraad

In dit participatieorgaan krijgen de personeelsleden, de ouders en de lokale gemeenschap inspraak in het dagelijks onderwijsgebeuren in de school, waarvoor het Schoolbestuur de eindverantwoordelijkheid draagt.

Voorzitter: Helga Hoeymans.

Secretaris: Joke Hooyberghs.

Leden: Twee leden van de ouderraad (Patrick  Heerinck, Liesje Van der Heyden), twee mensen van de plaatselijke bevolking (Cine Van Dyck, Lind Van Looveren), twee leerkrachten (Helga Hoeymans, Joke Hooyberghs) en Luc Anthonissen als adviseur.

LOC (Lokaal onderhandelingscomité)

In dit bilateraal overlegorgaan zijn een delegatie van de leerkrachten en van het Schoolbestuur vertegenwoordigd. De directeur zetelt in het LOC als adviseur.

Voorzitter : Rita Vanderkimpen, Nieuwmoerse Steenweg 80, 2990 Wuustwezel.

Secretaris : Helga Hoeymans, Witgoorsebaan 33, 2990 Wuustwezel.

Leden: Twee vertegenwoordigers van het schoolbestuur (Rita Vanderkimpen, Tinne Herremans), twee vertegenwoordigers van de vakbond COV (Joke Hooyberghs, Helga Hoeymans) en Luc Anthonissen als adviseur.