Hoe werken we aan een milieuvriendelijke school?

Hiermee moedigen we ouders en kinderen (groot en klein) aan om milieubewuster te worden. In ons pedagogisch project is opgenomen dat we een milieuvriendelijke school willen zijn. Hieraan werken we dus!

1. Tijdens de speeltijd:

Een drankje

De kinderen brengen drank van thuis mee naar school. Ze brengen dit mee in een hervulbaar plastic flesje of een drinkbus.

Gelieve ook steeds de naam en de klas van jouw kind hierop te vermelden.
Frisdranken met prik zijn in de school verboden.
Men hoeft geen drankje van thuis mee te brengen. In de klassen kunnen kinderen water Trouwens, studies hebben aangetoond dat PIDPA-water even gezond is als flessenwater. In de lagere school mogen kinderen hun eigen beker met hun naam erop meebrengen maar er zijn ook bekers in de klassen.

Een tussendoortje

Een droge koek (geen chocolade errond of erin) is heel lekker

Een stuk fruit (geschild bij kleuters) en groenten zoals tomaatjes, wortelen, komkommer, … zijn gezonde alternatieven.

Op woensdag houden we sowieso onze fruitdag. We eten dan enkel groenten of fruit tijdens de speeltijd.
Fruit en groenten bevatten veel vitaminen. Goed voor de gezondheid!
Tussendoortjes nemen we mee in een doosje. Ook hier wordt gevraagd om steeds de naam van jouw kind te vermelden op het doosje. (We gebruiken geen aluminiumfolie of zakjes als verpakking.)

2. Tijdens het eten in de refter:

Het drankaanbod

We brengen dan drinken mee van thuis of drinken water.

Het is dan ook raadzaam dat de kinderen zelf een hervulbaar plastic flesje of drankbus meebrengen. Vermeld a.u.b. steeds de naam van het kind er op. Kinderen die geen drinken bij hebben, krijgen water.

De brooddoos of boterhampapier

Dit zijn milieuvriendelijke vervangingen voor aluminiumfolie. Dit laatste is heel belastend voor het milieu.

Gezonde voeding, ook na de boterhammen (onze school is snoepvrij)!

Na het eten van de boterhammen mag nog een stuk fruit of groente of een droog koekje gegeten worden. We willen als school verder werk maken van ‘gezonde voeding’.

In de onthaalbrochure van de kleuterschool kunnen eventuele aanpassingen geraadpleegd worden.