Kleuterinfo

Wanneer mag je kind naar school?

Kinderen mogen voor het eerst naar school wanneer ze 2,5 jaar oud zijn.

Voor kinderen tussen 2,5 jaar en 3 jaar zijn er 7 momenten (instapdata) waarop zij voor het eerst naar de kleuterschool mogen:

  • Na de zomervakantie
  • Na de herfstvakantie
  • Na de kerstvakantie
  • 1 februari
  • Na de krokusvakantie
  • Na de paasvakantie
  • Na hemelvaartsdag

Een kleuter die 2,5 jaar wordt op een instapdatum, mag vanaf die dag effectief naar school gaan.

Vergeet niet om uw kinderen vooraf in te schrijven in onze school.

Instapdatum en kijkmoment

Jullie mogen de woensdag voor de instap van jullie kleuter al eens een kijkje komen nemen in de klas.  Dit gaat telkens door van 10.30 uur tot 11.15 uur.

Instapmomenten schooljaar 2018 – 2019
Kindjes geboren tot en met… Stappen ten vroegste in na… Dus vanaf… Je mag een kijkje komen nemen op …. van 10.30 uur tot 11.15 uur
2 maart 2017 de zomervakantie maandag 2 september 2019 Kijkmoment in zomervakantie op woensdag 28 augustus om 13.30 uur
4 mei 2017 de herfstvakantie maandag 4 november 2019 woensdag 23 oktober 2019
6 juli 2017 de kerstvakantie maandag 6 januari 2020 woensdag 18 december 2019
1 augustus 2017 instapmoment 1 februari maandag 3 februari 2020 woensdag 29 januari 2020
2 september 2017 de krokusvakantie maandag 2 maart 2020 woensdag 19 februari 2020
20 oktober 2017 de paasvakantie maandag 20 april 2020 woensdag 1 april 2020
25 november 2017 hemelvaart maandag 25 mei 2020 woensdag 20 mei 2020

onthaalbrochure kleuterschool