Onze voltallige ouderraad.

Doel van onze ouderraad

De ouderraad wil op een opbouwende wijze meewerken aan de kwaliteit van de opvoeding van alle kinderen op school en thuis. Zij organiseert vergaderingen en activiteiten voor de ouders van de kinderen en helpt mee aan speciale schoolactiviteiten.
Hun doelstellingen en hun werkwijze worden verder hieronder verduidelijkt alsook op het algemeen oudercontact.

De leden van de ouderraad (schooljaar 2023 - 2024)

Voorzitter : Boden Dieter

Leden:

Marijke Viskens (secretaris), Hans Baumer (penningmeester), Gert Anthonissen (adviserend lid Schoolbestuur), Bert Pacquée, Joyce Geysen, Tim Mertens, Magali Van Hoye, Stig Van den Bempt, Joris Jaspers, Nadine Willemen (leerkracht kleuterschool), Kathelijne Baum (leerkracht lagere school) en Luc Anthonissen.

Werking van de ouderraad

Voorwoord

Reeds jarenlang is de ouderraad actief in onze school. Via deze pagina willen wij onze werking verduidelijken en zo trachten een goede samenwerking op te bouwen met alle ouders van de school. Met al jullie vragen, opmerkingen en suggesties kunnen jullie steeds terecht bij één van onze leden. Deze staan bovenaan vermeld op deze pagina.

Inhoud

  1. DOELSTELLINGEN
  2. HOE KOM IK IN DE OUDERRAAD
  3. ACTIVITEITEN
  4. VRIJWILLIGERS

1. Doelstellingen

De ouderraad wil het kind en de ouders centraal stellen in zijn werking. Het is een ondersteunende organisatie voor zowel de school, de ouders als het kind. Wij willen de samenwerking tussen ouders en school echt doen slagen.

De ouderraad is een schakel tussen de ouders en de school voor het uitwisselen van informatie.

– mondelinge informatie via verwelkoming op info – avonden
– schriftelijke informatie via de nieuwsbrief

De ouderraad geeft financiële ondersteuning aan leerkrachten en leerlingen.

– wij ondersteunen indirect het onderwijs d.m.v. activiteiten zoals de herfsthappening, restaurantdag, lentefeest, papieromhalingen. De opbrengsten hiervan worden besteed aan o.a. schoolactiviteiten, schoolmaterialen, materiaal om te turnen, aanleg van de speelplaats, geschikt schoolmeubilair, inrichting van klassen, …
– wij organiseren ook activiteiten zonder winstoogmerk. Zo zorgen wij voor de glühwein eind december, de receptie voor het einde van het 6e leerjaar en ondersteunen we de leerkrachten bij het grootouderfeest.

3. De ouderraad denkt mee over de organisatie binnen de school en bespreekt de vragen en opmerkingen die komen van de ouders op hun maandelijkse vergadering (bv. verkeersveiligheid).

2. Hoe kom ik in de ouderraad?

Nieuwe leden worden voorgedragen door de ouderraad.
Elke ouder die minstens één schooljaar met de schoolwerking vertrouwd is, kan zijn/haar interesse laten blijken.
Een lid van de ouderraad neemt dan contact op met deze mogelijke kandidaten en bespreekt met hem/haar waar we voor staan.

Nieuwe leden moeten aan de volgende criteria voldoen :

– bereid zijn onze doelstellingen te onderschrijven,
– geëngageerd zijn bij de schoolwerking in zijn geheel,
– bereid zijn mee te werken aan praktische zaken,
– de nodige tijd kunnen en willen vrijmaken,
– openstaan voor eventuele bedenkingen en/of problemen van ouders en deze bespreekbaar maken indien nodig.
– discreet kunnen omgaan met informatie die binnen de ouderraad wordt uitgewisseld

3. Activiteiten

Elk jaar richt de ouderraad verschillende activiteiten in om financiële steun te kunnen geven aan projecten die de ouderraad voor de verdere uitbouw van de school belangrijk vindt.

Zo organiseren we o.a.:

1       een herfstwandeling (met worstenbrood)
2       een restaurantdag
3       het lentefeest (schoolfeest)
4       papieromhalingen (4 keer per jaar)

Verder ondersteunen wij bij volgende activiteiten: glühwein eind december, de receptie voor het einde van het 6e leerjaar, het grootouderfeest.

4. Vrijwilligers

Als je in de school eens goed rondkijkt naar alles wat je ziet, kan je alleen maar concluderen hoe goed onze kinderen het hier hebben. De ouderraad draagt met haar financiële steun bij aan de realisatie van dit alles.
Wij roepen daarom ouders op om ons bij activiteiten een handje toe te steken. Iedereen heeft het altijd “druk druk druk” maar het hoeft niet lang te duren en het is best gezellig tijdens onze activiteiten.
Spreek ons gerust aan of meld je gewoon een keer aan voor één van onze activiteiten.

[/cmsmasters_text][/cmsmasters_column][/cmsmasters_row]