Materiaal dat de school gratis voorziet

Niet alle materiaal uit onderstaande lijst wordt vanaf het eerste leerjaar voorzien. De leerstof waarbij uw kind bijvoorbeeld een passer of atlas nodig heeft, komt pas later aan bod.