[rev_slider_vc alias=”statisch1″]

M-decreet

Met het M-decreet wil men het onderwijs meer inclusief maken voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Het antwoord op de noden van de leerling ligt in de eerste plaats in het gewoon onderwijs. Het recht van leerlingen op redelijke aanpassingen in het gewoon onderwijs staat voorop. Redelijke aanpassingen zijn bijvoorbeeld langere toetstijden, mondelinge feedback in plaats van cijfers, rustmomenten overdag of het gebruik van een laptop of rekenmachine in de les.

De toelatingsvoorwaarden voor het buitengewoon onderwijs zijn hiermee ook veranderd. Een verslag van het CLB is een voorwaarde om een kind in te schrijven in een school voor buitengewoon onderwijs. Dit wordt afgeleverd als de aanpassingen die de school moet doen om de leerling te blijven meenemen in het gemeenschappelijk curriculum onredelijk zijn. Met dat attest kunnen ouders twee richtingen uit: Ze kunnen van hun recht op buitengewoon onderwijs gebruik maken en hun kind in een buitengewone school van het betreffende type inschrijven, anderzijds kunnen ouders er ook voor kiezen om de school voor gewoon onderwijs te vragen om hun kind studievoortgang te laten maken op basis van een individueel curriculum. Dat zijn leerdoelen op maat van de leerling.