Ik ben meester Louis.

Als leerkracht van het vierde leerjaar probeer ik alle leerlingen een boeiend en leerrijk leerjaar aan te bieden. Via het creëren van een geschikte leeromgeving, die gepaard gaat met een goede klasorganisatie, komen de kinderen in het vierde al meer tot zelfstandiger werken en leren. Bovendien dragen de verschillende werkvormen en het gebruik van hedendaagse middelen zeker bij tot de totale ontwikkeling van elk kind. Door een gedifferentieerde, soms zelfs individuele aanpak, speel ik ook in op de (soms grote) verschillen tussen leerlingen. Bij het samen  werken,  leren,  spelen, knutselen,… komen ook sociale vaardigheden en aandacht voor waarden en normen bijna elke dag aan bod.  Louis Palinckx

louis.palinckx@vbssterbos.be