In 1b haal ik in de voormiddag mijn hartje op. In de namiddag kan je mij, met veel plezier,  in het derde, het vijfde of het zesde leerjaar vinden.

 

kathelijne.baum@vbssterbos.be