Nieuwtjes

infoavond op 22 juni i.v.m. werken ter hoogte van Kievitstraat

AWV, Agentschap Wegen en Verkeer (het gewest) zal de laatste week van juni starten met het maken van de verkeersdrempel ter hoogte van de Kievitstraat. De werken zullen één week duren.

De Kievitstraat zal volledig afgesloten worden tegen de Kalmthoutsesteenweg.
Op de Kalmthoutsesteenweg zal men werken met verkeerslichten.

Op zaterdag 1 juli zal tijdens de nacht de Kalmthoutsesteenweg volledig onderbroken worden en zal men asfalt in de drempel plaatsen. Daarna wordt er een zebrapad geschilderd op de vluchtheuvel en komt er ook nog een zebrapad aan de Baan.
Zo wil AWV en de gemeente werk maken van een zebrapad waarlangs onze kinderen veilig naar school kunnen komen.

Rit, Mieke en Kris willen deze plannen graag toelichten en samen met de ouders en andere geïnteresseerden bekijken hoe we in de toekomst kunnen werken met een fietspooling.

Daarom nodigen we jullie uit op donderdag 22 juni om 19.30u in de refter van de school.
Iedereen welkom.