Nieuwtjes

schoolfeest 21 mei

Beste allemaal,

Langs deze weg nodigen we iedereen uit, want alle kinderen, zowel van de lagere school als van de kleuterschool, zullen weer het beste van zichzelf tonen.

Het feest start om 13.00 uur en alle kinderen worden om 14.00 uur in hun klassen verwacht.

Het is moeilijk om iedereen in de zaal te plaatsen, daarom gaan we 2 voorstellingen geven.

Om 14.30 uur treden de kleuters op en om 15.15 uur treden de kinderen van de lagere school op.

Het terras met de nodige hapjes en drankjes, verzorgd door o.a. onze hardwerkende ouderraad is open van 13.00 uur tot 19.00 uur.

Meer info bij directie, secretariaat, leerkrachtenteam en ouderraad.

Graag tot 21 mei!

Kalmthoutse Steenweg wordt veiliger

Dit najaar zal het Vlaams gewest verbeteringswerken uitvoeren op de Kalmthoutse Steenweg (N133) ter hoogte van de Kievitstraat en de Sint Willebrordusstraat.

Ter hoogte van de Kievitstraat en de aansluiting met de Nieuwmoerse Steenweg (N133) komt er een verkeersplateau en oversteekplaatsen voor de voetgangers. In Molenheide staat een lagere school. Kinderen uit de omgeving gebruiken dit kruispunt om over te steken naar deze school, vaak met de fiets aan de hand. Op het ogenblik wordt het oversteken tijdens het begin van de schooluren geregeld door de politie. Gemachtigde opzichters kunnen dit niet doen omwille van de afwezigheid van oversteekplaatsen. De aanleg van een verkeersplateau moet de snelheid van het autoverkeer hier ook naar omlaag brengen. Het wegbeeld komt nu niet overeen met het snelheidsregime (50 km/u) waardoor auto’s vaak te snel rijden. Een verkeersplateau, een aangepaste straatverlichting en meer controles door de politie zullen die snelheid naar beneden moeten brengen.

Ook aan het kruispunt met de Sint Willebrordusstraat komt er een extra oversteek voor voetgangers. Vele middelbare scholieren laten hier immers hun fiets achter om de bus te nemen naar school. In het verleden plaatste de gemeente hier reeds een fietsenstalling.  Er komt ook een plaatselijk inhaalverbod voor auto’s, geaccentueerd met een volle witte lijn, zodat auto’s minder geneigd zullen zijn om de bus voorbij te steken en dus het oversteken ook veiliger kan verlopen.